MPS Διαχείριση Ιατρικών Εκτυπώσεων

MPS Διαχείριση Εκτυπώσεων

Ολοκληρωμένη MPS διαχείριση εκτυπώσεων, προσαρμοσμένη στην ροή εργασίας σας, από την Grafimedia SaaS Health IT.

Απλοποιήστε και αποκτήστε τον έλεγχο των εκτυπώσεων και αντιγραφής. Με την ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης εκτυπώσεων Grafimedia MPS, μπορείτε να μειώσετε το κόστος εκτύπωσης και αντιγραφής μέχρι και 30%. Επικοινωνήστε τώρα με την Grafimedia στο 2103819939.

Xerox Authorised Conscessionaire Partner Grafimedia
Grafimedia is Xerox Authorised Conscessionaire Partner

Με τις υπηρεσίες Xerox Managed Print Services, μπορείτε να μειώσετε το κόστος εκτύπωσης και αντιγραφής μέχρι και 30%, βελτιώνοντας παράλληλα τις δυνατότητες παραγωγής εγγράφων στην εταιρεία σας. Με τη χρήση αναγνωρισμένων εργαλείων που αναπτύχθηκαν από τη Xerox, η grafimedia, ως πιστοποιημένος Premier Partner θα απλοποιήσει και θα διαχειρίζεται πιο οικονομικά, όλες τις συσκευές παραγωγής εγγράφων, είτε είναι από τη Xerox είτε από τρίτους κατασκευαστές.

Ενημερωθείτε για το ConnectKey Technology Xerox και απλοποιήστε την ροή εργασίας των εκτυπώσεων σας!

MPS Διαχείριση Ιατρικών Εκτυπώσεων

MPS Διαχείριση Εκτυπώσεων

 

Γιατί να αναθέσετε τις υπηρεσίες εκτύπωσης εκτός εταιρείας;

 

Οι περισσότερες εταιρείες δεν κατανοούν το πραγματικό κόστος που εμπλέκεται στη διαχείριση και λειτουργία των μηχανημάτων εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ, ωστόσο ξοδεύουν 3% των εσόδων τους σε αυτούς τους πόρους.

Με την ανάθεση των υπηρεσιών αντιγραφής και εκτύπωσης εκτός εταιρείας, θα αποκομίσετε σίγουρα οφέλη. Ξεκινώντας από την μείωση του κόστους για εκτύπωση και αντιγραφή που θα γίνει αμέσως αισθητή. Η μεταστροφή από τη διαχείριση της εκτύπωσης και αντιγραφής με εσωτερικούς πόρους προς μια διαχειριζόμενη λύση εκτύπωσης, μπορεί να περικόψει το κόστος μέχρι και 30%. Μπορείτε να διατηρήσετε τις συσκευές που έχετε σήμερα ανάλογα με τις ανάγκες σας. Βελτιστοποιήστε το υπάρχον περιβάλλον εκτύπωσης σε βάθος χρόνου για να μετριάσετε τον αντίκτυπο των αλλαγών στον οργανισμό σας.

Οι πιστοποιημένοι παροχείς υπηρεσιών εκτύπωσης θα διασφαλίσουν ότι οι συσκευές σας θα είναι πάντα τελευταίας τεχνολογίας και ότι οι εργαζόμενοι θα παραμένουν αποδοτικοί και ανταγωνιστικοί.  Η αποδοτικότερη διαχείριση των μηχανημάτων παραγωγής μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας, το κόστος για αναλώσιμα, όπως μελάνι ή γραφίτη, αλλά και τη σπατάλη. Εστίαση του τμήματος IT σε καθήκοντα που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρηση. Το προσωπικό υποστήριξης IT αφιερώνει αρκετό χρόνο για την εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση των μηχανημάτων παραγωγής εγγράφων.

MPS Διαχείριση Ιατρικών Εκτυπώσεων

Βελτιωμένος έλεγχος του κόστους

☛ Εξοικονόμηση πόρων

☛ Αυξημένη παραγωγικότητα 

☛ Συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση της σπατάλης κεφαλαίων

Ένας ενιαίος, προγραμματισμένος μηνιαίος λογαριασμός για όλες τις συσκευές παραγωγής εγγράφων. Διευκολύνει την διαχείριση των δαπανών και τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού. Συγκεντρώστε όλες ή μερικές από τις συσκευές παραγωγής εγγραφων, τόσο της Xerox, όσο και τρίτων κατασκευαστών σε ένα τιμολόγιο.

Ένα σημείο επικοινωνίας. Μία επαφή για εξοπλισμό, αναλώσιμα, service, τιμολόγηση και αναφορά, που εξασφαλίζει καλύτερη επιτήρηση των δραστηριοτήτων εκτύπωσης και αντιγραφής και εκμηδενίζει την αναποτελεσματική χρήση πολλαπλών σημείων επικοινωνίας. Βελτιωμένη απόδοση των εργαζομένων, χάρη στους βελτιωμένους χρόνους αδιάλειπτης λειτουργίας και την εξάλειψη χρονοβόρων διαδικασιών, όπως τον έλεγχο ενδείξεων στους μετρητές, την πραγματοποίηση και την επιτήρηση των κλήσεων για service, καθώς επίσης την την παραγγελία αναλωσίμων. Οι εργαζόμενοι μπορούν να επικεντρωθούν στην δική τους εργασία αντί να διαχειρίζονται τον εκτυπωτή ή το φωτοαντιγραφικό.

Γρήγορη συντήρηση και επιδιόρθωση.

Χάρη στα εργαλεία προληπτικού ελέγχου, οι ειδικοί μας μπορούν να αναμένουν και να επιλύουν ζητήματα πριν εξελιχθούν σε προβλήματα.

Τα σωστά αναλώσιμα, την κατάλληλη στιγμή.

Με τα αυτόματα συστήματα παραγγελιών δεν πρόκειται να σας λείψει ποτέ το απαραίτητο απόθεμα  σε μελάνι ή γραφίτη.

Οι υπηρεσίες Xerox Managed Print Services απλοποιούν τις λειτουργίες εκτύπωσης στην εταιρεία σας και μειώνουν τις δαπάνες για εκτύπωση και αντιγραφή.

https://www.youtube.com/watch?v=-EqGhLyPH0k

About Areti Vassou

Digital Strategy Director. Make Ideas Happen @ Digital Media, Research, Social Media Strategy, Web Design, Digital Copywriting & Digital Graphic Design.