Data Protection Agent

Data Protection Agent – DPA

Data Protection Agent-DPAΑποκτήστε το νέο ψηφιακό εργαλείο της Grafimedia, το Data Protection Agent και προστατέψτε τα Δεδομένα σας με το πάτημα ενός κουμπιού. Η Grafimedia είναι πάντα ένα βήμα μπροστά και σας εξασφαλίζει με κορυφαίες λύσεις τεχνολογίας.

O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή GDPR αφορά ουσιαστικά στην προστασία και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου των μεμονωμένων ατόμων. Το GDPR καθορίζει αυστηρές παγκόσμιες απαιτήσεις περί ιδιωτικού απορρήτου, οι οποίες διέπουν τον τρόπο διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ενώ παράλληλα σέβονται τις ατομικές επιλογές, ανεξάρτητα από το πού αποστέλλονται, επεξεργάζονται ή αποθηκεύονται τα δεδομένα.

Για τους πελάτες της Grafimedia που ήδη χρησιμοποιούν την ICON εφαρμογή μας, παρέχουμε δωρεάν για έναν υπολογιστή και μία ICON εφαρμογή την remote installation του DPA. Έμπρακτα υποστηρίζουμε την κάθε δική σας προσπάθεια εφαρμογής των κανονισμών του GDPR σε όλους τους τομείς που συνυπάρχουν μέσα σε ένα ιατρείο ή και ένα πολυσύνθετο ιατρικό κέντρο.

Η Grafimedia και οι πελάτες της καλούνται να πετύχουν τους στόχους περί ιδιωτικού απορρήτου του κανονισμού GDPR. Στη Grafimedia, πιστεύουμε ότι το ιδιωτικό απόρρητο αποτελεί ουσιαστικό δικαίωμα και ότι ο κανονισμός GDPR είναι ένα σημαντικό βήμα για την αποσαφήνιση και τη διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων περί ιδιωτικού απορρήτου.

Για να εναρμονιστούμε με τον κανονισμό GDPR, προχωρήσαμε σε μια σειρά αλλαγών στον τρόπο που αναπτύσσουμε και εγκαθιστούμε τις λύσεις μας με σκοπό την διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων των πελατών μας. Ακολουθήσαμε τις προτεινόμενες, από την  Microsoft, τεχνικές για να κρυπτογραφήσουμε και ασφαλίσουμε τα ευαίσθητα αρχεία των πελατών μας, διασφαλίζοντας το ιδιωτικό απόρρητο μέσω της προστασίας τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

 

Tεχνολογία BitLocker

Πιο συγκεκριμένα, για την διασφάλιση της κρυπτογράφησης των αρχείων που διαχειρίζονται οι εφαρμογές μας, χρησιμοποιήσαμε την τεχνολογία BitLocker.

  • Η τεχνολογία BitLocker παρέχει την δυνατότητα κρυπτογράφησης ενός ολόκληρου δίσκου και είναι διαθέσιμη στις πιο πρόσφατες εκδόσεις των λειτουργικών Microsoft Windows (Windows Vista και αργότερα).
  • Έχει αποκλειστικά σχεδιαστεί για την προστασία δεδομένων με την παροχή κρυπτογράφησης για ολόκληρους τόμους. Χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης AES σε αλυσιδωτή αλυσίδα κρυπτογράφησης με κλειδί κρυπτογράφησης 128 ή 256 bit.
  • Για να απομονώσουμε τα δεδομένα που διαχειρίζονται οι εφαρμογές μας από αυτά που χειρίζονται άλλες εφαρμογές, με σκοπό την μέγιστη ασφάλειά τους, χρησιμοποιήσαμε την τεχνολογία των εικονικών δίσκων, κρυπτογραφημένων με την τεχνολογία BitLocker.

Με αυτόν τον τρόπο, κανένας μη-εξουσιοδοτημένος χρήστης ή εφαρμογή ενός συστήματος δεν έχει πρόσβαση στα αρχεία που διαχειρίζονται οι εφαρμογές μας.

 

Ασφάλεια & Διαφάνεια

Και οι δύο παραπάνω τεχνολογίες είναι διάφανες προς τους τελικούς χρήστες. Tο μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να εισάγουν τα διαπιστευτήριά τους όποτε τους ζητηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, τα δεδομένα τους παραμένουν ασφαλή ακόμα και από περιπτώσεις άμεσης παρέμβασης στο υλικό του συστήματός τους (π.χ. κλοπής και εξαγωγής των σκληρών δίσκων).

Η εμπιστοσύνη έχει κεντρικό ρόλο στην αποστολή μας να προσφέρουμε σε κάθε πελάτη μας ό,τι χρειάζεται για να πετύχει περισσότερα. Βασιζόμενοι στις αξίες της εμπιστοσύνης, με ισχυρές δεσμεύσεις στο ιδιωτικό απόρρητο, την ασφάλεια, τη συμμόρφωση και τη διαφάνεια, υλοποιούμε και προσφέρουμε τις λύσεις μας εναρμονισμένες με τον κανονισμό GDPR.

Σας ενδιαφέρει; Ζητήστε μας περισσότερες πληροφορίες.