Πως να εφαρμόσω τους κανόνες GDPR?

Ποιοί είναι οι κύριοι κανόνες GDPR

Οι πιο σημαντικοί κανόνες GDPR αφορούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζονται να γίνουν για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η Grafimedia SaaS Health IT έχει αναπτύξει στρατηγική συνεργασία με την κορυφαία συμβουλευτική εταιρεία PRIORITY Consultants. Η πολυετής εμπειρία και των δύο εταιρειών εξασφαλίζει σε όλους τους επαγγελματίες της Υγείας, πως μπορούν να εφαρμόσουν με ασφάλεια και επαγγελματισμό τα απαραίτητα βήματα συμμόρφωσης με τον GDPR.

Πως να εφαρμόσω τους κανόνες GDPR?

Πως να εφαρμόσω τους κανόνες GDPR?

Η PRIORITY αναλαμβάνει αρχικά να αξιολογήσει το υφιστάμενο επίπεδο συμμόρφωσης της επιχείρησής σας, ως προς τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR) και του ευρύτερου κανονιστικού πλαισίου.  Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων, workshops και automated data discovery εργαλείων.

Σε συνεργασία με την Grafimedia SaaS Health IT, δημιουργούν για εσάς τα Data Flow Maps που περιέχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό αποκλίσεων και τα οποία καλύπτουν την απαίτηση του Κανονισμού GDPR (άρθρο 30) για τα αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας. Αναλαμβάνουμε τη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων (Internal Audit) και επιθεωρήσων ετοιμότητας (Compliance Audit) ως προς τις απαιτήσεις του κανονισμού GDPR.

Τα διαγνωστικά κέντρα, οι χώροι περίθαλψης, τα ιατρεία και όλοι οι Επαγγελματίες στο χώρο της Υγείας, υπάγονται στην υποχρέωση συμμόρφωσης στους κανόνες GDPR. H Grafimedia SaaS Health IT βρίσκεται πάντα δίπλα σας και υποστηρίζει με συνέπεια όλες τις εξελίξεις στον κλάδο της Υγείας.

Τώρα μπορείτε να βρείτε την κατάλληλη καθοδήγηση καθώς η συνεργασία μας με την PRIORITY παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εφαρμογής του GDPR. Μαζί αναλαμβάνουμε την προετοιμασία της επιχείρησής σας για πιστοποίηση και επαλήθευση της συμμόρφωσης βάσει του GDPR με βάση διεθνή πρότυπα, όπως το ISO 27001, το BS 10012 κά.

 

Η PRIORITY προσφέρει:

  • third party services, αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου τον ρόλο του DPO
  • πλήρης υποστήριξη του DPO ορισμένου από το προσωπικό του πελάτη
  • μερική υποστήριξη του DPO ορισμένου από το προσωπικό του πελάτη
  • εκπαίδευση στο ευαίσθητο θέμα της διαχείρισης προσωπικών δεδομένων
  • εκπαιδευτικά προγράμματα με πρακτικές λύσεις, συμβουλές και απαντήσεις για την εφαρμογή όλων των απαιτήσεων του νέου κανονισμού

Επιπλέον η συνεργασία μας με την PRIORITY, μπορεί να σας προσφέρει εξατομικευμένη αναπτύξη πολιτικών και διαδικασιών ασφάλειας δεδομένων που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις ενός μικρού εώς και μεγάλου ιατρικού κέντρου βασιζόμενο στο πρότυπο ISO 27001:2013, επιχειρησιακής συνέχειας για τις απαιτήσεις του ISO 22301:2012 και προστασίας προσωπικών δεδομένων που καλύπτουν τις απαιτήσεις του προτύπου BS 10012:2017, σε ένα πλήρες και λειτουργικό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων.

Βρισκόμαστε στη διάθεση σας για επιπλέον πληροφορίες στo τηλέφωνo επικοινωνίας +302103819939 ή στο email info@grafimedia.eu

 

Η χρήσιμη πληροφορία της ημέρας

Εχετε διαβάσει το τελευταίο μας αναλυτικό άρθρο για: Data Protection Regulation GDPR Guide. What is that?

 

 

About Areti Vassou

Digital Strategy Director. Make Ideas Happen @ Digital Media, Research, Social Media Strategy, Web Design, Digital Copywriting & Digital Graphic Design.